Τιμοκατάλογος 2016

Οι συμμετοχές στις προγραμματισμένες πρακτικές των myogamat τιμολογούνται, είτε με την λογική της μεμονομένης παρακολούθησης (drop in) , είτε με αυτή της μηνιαίας συνδρομής. Η επιλογή αποτελεί καθαρά απόφαση του ασκούμενου και  θα πρέπει αυτή να δηλώνεται στην αρχή κάθε μήνα πρακτικών.

  • το πρώτο μάθημα (γνωριμίας) παρέχεται δωρεάν για τους ασκούμενους.
  • Κόστος συμμετοχής σε μεμονομένη ομαδική πρακτική :10€
  • Κόστος πρώτης μηνιαίας συνδρομής : 70€ με απεριόριστο αριθμό συμμετοχών στις πρακτικές των myogamat καθ’ όλη την διάρκεια του μήνα.(δεν υπάρχει επιπρόσθετο κόστος εγγραφής)
  • Κόστος ανανέωσης συνδρομής 2ου συνεχόμενου μήνα: 65€ σε απεριόριατο αριθμό συμμετοχών στις πρακτικές των myogamat καθ’ όλη την διάρκεια του μήνα.
  • Κόστος ανανεώσης συνδρομής 3ου συνεχόμενου μήνα και για όσο  αυτή ανανεώνετε αδιάλειπτα: 60€ με απεριόριστο αριθμό συμμετοχών στις πρακτικές των myogamat καθ’ όλη την διάρκεια του μήνα.
  • στις ενδεδειγμένες τιμές συνδρομών ή μαθημάτων δεν συμπεριλαμβάνονται έκτακτες πρακτικές συγκεκριμέμης θεματικής, που διοργανώνονται και θα ακολουθούν μεμονομένη και αποκλειστική (της περίπτωσης) τιμολόγηση.
  • το συνδρομητικό κόστος πρακτικών δεν μεταβιβάζεται σε επόμενο ή επόμενους μήνες από την στιγμή που ο μήνας αναφοράς, παρέλθει.
  • οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
  • η μηνιαία συνδρομή αναφέρεται στον μήνα που αυτή δημιουργεί με βάσει την ημερομηνία που έγινε η καταβολή της συνδρομής.