Συμπεριφορές και Προσδοκίες… προς Ασκούμενους επιστολή.

  • εισέλθετε 15 λεπτά νωρίτερα την έναρξη της πρακτικής σας.
  • μιλήστε στον εκπαιδευτή για την κατάστασή σας, την αδιαθεσία σας και την κατάσταση της υγείας σας.
  • φροντίστε για την προσωπική σας υγιεινή, αλλά και διατηρείτε αυτή του χώρου που σας φιλοξενεί, σεβόμενοι τους συν-ασκούμενούς σας.
  • κατά την διάρκεια των πρακτικών, ακούτε το σώμα σας και μην το οδηγείτε άσκοπα στα όριά του και σε ακρότητες. Η υπερβολή ποτέ δεν ήταν αξιόπιστος σύμμαχος.
  • χαμογελάστε και αφιερώστε τον χρόνο κάθε πρακτικής στο εαυτό σας, διώχνοντας κάθε αρνητική σκέψη που σας τυραννά, απλά γιατί και μόνο το αξίζετε.
  • ασκηθείτε επιλέγοντας καθαρά, άνετα και ανοικτόχρωμα ρούχα.
  • αποφύγετε τα αρώματα κατά την διάρκεια των πρακτικών σας.
  • κάθε στιγμή που αισθάνεστε (για οποιαδήποτε λόγο) την ανάγκη να διακόψετε την πρακτική σας, οδηγείστε το σώμα σας  σε balasana (asana παιδιού) και, είτε συνεχίστε όταν αιστανθείτε καλύτερα , είτε, χωρίς όμως να ενοχλείτε τους συνασκούμενού σας, απομακρινθείτε από τον χώρο διδασκαλίας. Κάποιο γλύκισμα σας περιμένει σίγουρα στον χώρο της υποδοχής.
  • ασκηθείτε, έχοντας πραγματοποιήσει το τελευταίο σας γεύμα, τουλάχιστον τρείς (3) ώρες πριν την έναρξη της πρακτικής σας.
  • οι myogamat, σε κάθε περίπτωση θα είναι εκεί να σας βοηθήσουν.

Namaste

θα μιλήσω για τους myogamat

Οι myogamat βρίσκονται στην οδό Κανάρη  5-7 στον 2ο όροφο στον Πειραιά και είναι ο Κωνσταντίνος και η Ελένη.

Συναντήθηκαν τυχαία, προερχόμενοι και εμπειρικά δοκιμασμένοι μέσα από διαφορετικά μονοπάτια, αλλά έχοντας κοινό πεδίο αυτό της Hatha Yoga. Και οι δύο είναι απόφοιτοι της Ghyta Yoga School και μαθητές του Μ.Φ. πιστοποιημένοι στην Yoga Alliance με RTY 200 & Ε-RTY 500 αντίστοιχα.

Ολοκλήρωσαν τον χώρο των myogamat στον Πειραιά με το σκεπτικό να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που ένας εκπαιδευόμενος  στα μονοπάτια της Yoga, αναζητά, κατά την διάρκεια των πρακτικών του και έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης αυτής.

Οι οργανωμένς πρακτικές των myogamat, καλύπτουν  καθημερινά ένα ευρύ φάσμα λειτουργίας και επικεντρώνονται σε διδακτικές πρακτικές, τόσο της Hatha Yoga, Vinyasa όσο και της Asthanga Yoga.

Namaste